top of page

Regulamin Ekomyjni


 

 • niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Ekomyjni zwanych dalej klientami

 • myjnia samochodowa, zwana dalej Ekomyjnią, świadczy usługi mycia pojazdów w Zielonej Górze przy ulicy Elektronowej 4

 • myjnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 20.00, w soboty w godzinach 09.00 - 15.00     a w niedzielę wyłącznie  przy wcześniejszej rezerwacji telefonicznej

 • pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT

 • usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu pracownikowi myjni

 • istnieje także możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerami telefonów +48 68 444 80 84 oraz +48 662 812 812. Rezerwacja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 - 14.00

 • płatność za usługę w myjni następuje przed lub po jej wykonaniu, w biurze myjni, gotówką lub kartą płatniczą. Faktura VAT dotycząca wykonanych usług wystawiana jest na życzenie klienta. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym po uprzednim uzgodnieniu warunków współpracy

 • mycie pojazdów w Ekomyjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych

 • każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, pracownik dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi lub wykonać tę usługę na odpowiedzialność klienta

 • klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu zamocowanym do nadwozia lub wnętrza pojazdu

 • klient po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik,włączyć bieg, zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody

 • po wyjeździe z myjni reklamacji związanej z wykonaną usługą nie uwzględnia się

 • część usług tj. mycie silnika oraz pranie podsufitki ze względu na specyfikę, złożoność oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonywane są na ryzyko klienta

 • myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia. Zlecenie pracownikowi myjni przez klienta wykonania innych usług niż usługa mycia , w szczególności wprowadzenie pojazdu do myjni oraz wyprowadzenie pojazdu ze stanowiska, na którym wykonywana jest usługa mycia,następuje na ryzyko klienta, który w tym przypadku zobowiązany jest sprawować osobisty nadzór nad wykonywaniem takich usług, chyba że strony uzgodnią to wcześniej inaczej

 • myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, dokumenty i inne

 • oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej uslugi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z zaakceptowaniem ceny tej usługi ( zgodnie z obowiązującym cennikiem ) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu

 • wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się w siedzibie myjni przy ul.Elektronowej 4 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej www.ekomyjniazg.pl
Niniejszy cennik i regulamin obowiązują od dnia 01.06.2014 roku
 

bottom of page